Oulun Ooppera - Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri, Oulun Ooppera ry

Rekisterinpitäjä
Oulun Ooppera ry
Puheenjohtaja
tuomo.rounioja@oulunooppera.fi

Miksi keräämme tietoja?
Keräämme tietoja vain kehittääksemme oululaista oopperatoimintaa tukevaa verkostoa.

Mitä tietoja keräämme ja miten niitä ylläpidetään?
Pidämme yllä yhdistyksen jäsenestä vain oheisen sivun mukaisia tietoja: Nimi, osoite, sähköposti, puhelin ja lisätiedot. Jäsenrekisteriä on olemassa vain yksi kappale, joka yhdistyksen puheenjohtajan hallussa.

Mistä tiedot saadaan?
Jäsenrekisterin tiedot saadaan vain jäsenen rekisteröitymisen yhteydessä tältä sivulta.

Tietojen jakaminen ja luovuttaminen
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietosi ovat turvassa
Kaikki keräämämme jäsentiedot ovat asianmukaisesti suojattu. Rekisteri on palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattu ja rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi vain yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

Sinulla on oikeus omiin tietoihin
Yhdistyksen jäsenellä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa milloin tahansa, mitä jäsentä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on talletettu. Yhdistyksen jäsenellä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojesi poistamista kokonaan. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: info@oulunooppera.fi. Yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus korjata, poistaa ja lisätä talletettavia tietoja ilmoittamalla asiasta osoitteeseen: info@oulunooppera.fi.

Haluatko olla tukemassa oopperaa taidemuotona?

Erityisesti Oululaista oopperatoimintaa? Pienen vuosimaksun avulla voit osaltasi varmistaa, että voimme jatkossakin nauttia korkeatasoisesta oopperataiteesta. Jäsenet saavat myös alennusta tulevien tuotantojen lippuhinnoista.

jäsenmaksu 30 €
FI38 5741 4020 0758 54

Hae jäseneksi

    Nimi (pakollinen)

    Osoite

    Sähköposti

    Puhelin

    Lisätiedot